Velg en side

«Satte ord på tanker og følelser»

«Som coach er Siri Bente trygg og hun stiller de gode spørsmålene. Hun er lyttende, og ikke pågående, og dette fikk meg til å slappe godt av. Det var til god hjelp i samtalene slik at jeg våget å sette ord på det som kom av tanker og følelser.»