Velg en side

«Det har åpnet nye perspektiv»

«Jeg kom til coaching fordi jeg hadde behov for en nøytral samtalepartner vedrørende endringer i livet mitt. Det å snakke med deg som coach  har vært veldig verdifullt, det å kunne sette ord på noe av min motivasjon som leder, men også på det emosjonelle plan med følelser har gjort meg mer bevisst i mine valg. Det har åpnet nye perspektiv, og hjalp meg å realisere tanker jeg hadde jobbet med, men som før var vage og uklare. Min nøkkel til vekst var da jeg innså hvor viktig det var å lytte/handle på min egen overbevisning og jeg har blitt mye mer trygg på mine avgjørelser.»