Velg en side

«Du fikk meg til å få troen på meg selv igjen»

«Jeg kom til coaching for å lære meg å bli en bedre leder, for å bli bedre kjent med meg selv og for å bli tryggere på meg selv og mine avgjørelser. Jeg opplevde prosessen som svært lærerik. Jeg har blitt tryggere på meg selv og å stå for de avgjørelser jeg tar. Jeg har lært å takle utfordringer på en bedre måte, og jeg har også blitt mye tryggere på meg selv som sjef overfor mine kollegaer. Jeg har blitt kjent med meg selv og mine verdier, og bedre til å takle vanskelige problemstillinger. Coachingen hos Siri Bente har vært en svært lærerik prosess. Hun klarte å stille de riktige spørsmålene som fikk meg til å tenke selv og til å komme med løsninger selv om det var vanskelig og av og til uvant å bli så direkte og gå så inn i dybden av hva som egentlig var problemet. Du fikk meg til å få troen på meg selv igjen, Siri Bente.»